Teleskop robotyczny

Optymalnym narzędziem do detekcji i monitorowania śmieci kosmicznych oraz satelitów jest teleskop zrobotyzowany. Zrobotyzowane teleskopy naziemne stały się jednymi z najważniejszych narzędzi obserwacji przestrzeni kosmicznej. Przez zrobotyzowane teleskopy rozumiemy urządzenia zdolne przeprowadzić przynajmniej jedną noc obserwacji samodzielnie w oparciu o ogólne wytyczne ustalane przez ich użytkowników. Z reguły jednak takie urządzenia potrafią pracować samodzielnie miesiącami. Jest to bardzo istotne odejście od tradycyjnych technik obserwacji, w których urządzenia są bezpośrednio nadzorowanie przez operatora przez wszystkie pogodne noce w roku (w dobrych obserwatoriach to nawet ~300 nocy). Oznacza to znaczne odciążenie człowieka od bardzo męczącego i kosztownego obowiązku prowadzenia jednorazowo nawet kilkutygodniowych nocnych obserwacji w odległych miejscach.

W ramach projektu uruchomimy zrobotyzowany teleskop do detekcji i monitorowania śmieci kosmicznych i satelitów. Teleskop ten stanie się częścią polskiej i europejskiej sieci zasobów naziemnych wypełniającej zadania w ramach Space Situational Awareness. Projekt otworzy drogę Bałtyckiemu Instytutowi Technologicznemu do dalszy prac badawczo-rozwojowych w obszarze astronomii instrumentalnej i badania i eksploatacji przestrzeni kosmicznej.

fot. Teleskop robotyczny

Liderem tego projektu jest profesor Maciej Konacki.