Sensoryka plazmonowa

Głównym celem badań w tym projekcie jest wykorzystanie struktur metalicznych własnościach wzmacniających odpowiedź optyczną, do detekcji ważnych substancji zarówno w powietrzu jak i w różnego rodzaju płynach i innych środowiskach. Wiadomym jest, że nanostruktury metaliczne pozwalają na wzmocnienie sygnału o nawet dwa rzędy wielkości, co w istotny sposób poprawia stosowalność tych materiałów. Uniwersalizm proponowanych rozwiązań pozwala na ich stosowanie w szerokiej klasie zagadnień. Główny nacisk będzie położony na prostotę wykonania tych struktur oraz systemu detekcyjnego. Przykładami takich struktur mogą być nanodruty metaliczne lub warstwy pofałdowanych metali na powierzchni odpowiednich podłoży.

Eksperymentalne badania przewidziane w tym projekcie będą nie tylko znaczącym krokiem w kierunku poznania i zrozumienia mechanizmów oraz procesów zachodzących w nanoświecie. Wiedza ta przyczyni się także do tworzenia i wykorzystania funkcjonalnych nanostruktur w takich dziedzinach życia i technologii jak (bio)czujniki do wykrywania obecności nawet pojedynczych molekuł oraz urządzenia optoelektroniczne.